Simonyi József, Nagykálló szülöttjének emlékezete


(Kulturális örökség szakterületi kategória)

Simonyi József, Nagykálló szülöttjének emlékezete

 

Báró Simonyi József, huszáróbester Nagykálló szülötte, a napóleoni háborúk legendás hőse, katonája volt. Nevéhez számos hőstett köthető és több ízben is kitűntették. Emlékét dombormű őrzi a városban 1932 óta.

 

Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A nagykállói kisnemesi származású hentesmester fia a közlegénysorból hőstetteivel az ezredesi rangig és bárói címig küzdötte fel magát. Emlékét emléktábla és utca elnevezése őrzi városunkban.

Barbácsi és vitézvári báró Simonyi József óbester e  nyírségi  település központjában született 1771. március 18.-.án kisnemesi családban . Iskolaévei Nagykállón kívül Máriapócson és Debrecenben teltek, Kecskeméten tanult mesterséget, végül Budapesten 16 évesen katonának állt. Karrierje közlegénységtől az ezredesi rangig ívelt. Harcolt török hadak, és Napóleon serege ellen. Hőstetteiről legendák keringtek. Katonái vakon követték utasításait. Reménytelen helyzetekből mentette ki bajba jutott katonatársait, vakmerő tetteivel az ellenségeit is lenyűgözte. Simányi Óbester katonai pályafutása alatt mintegy 72 kitüntetést kapott.

A teljesség igénye néllzül az alábbiakat is:

 

- I. Ferenc Császártól a Mária Terézia-rend katonai lovagkeresztjét és a Lipót-rend parancsnoki keresztjét

- az orosz cártól Szent György-rendet

- a porosz királytól Pour le Mérite kitüntetést

- a  hesseni  választófejedelemtől  Katonai  Szolgálati  Érdemrend  parancsnoki keresztjét

1825-ben eljárás indult, mely során több vádat hoztak fel ellene, többek között túlzónak ítélték „békeidős" katonai fegyelmi intézkedéseit. Az Udvari Haditanács rendfokozatától megfosztotta és kétévi várfogságra ítélte. Az eset furcsaságát és megkérdőjelezhetőségét az is jól alátámasztja, hogy „Simonyi óbester kevesebb, mint egy éve raboskodott, amikor a várparancsnok, Johann Mayer von Heldenfeld vezérőrnagy, aki az óbestert nagyra becsülte, 1832 márciusában kegyelmi kérvény útján maga is kérvényezte a korábban a hadseregben szolgált fogoly szabadon bocsátását. A kérelem azonban nem talált meghallgatásra,  sőt, éppen az ellenkező hatást érte el, mint aminek a kiváltásra a várparancsnok törekedett. A kegyelem kérvényezését követően, nem kis rosszindulatot sejtetve, a  várparancsnokkal szemben indult fegyelmi eljárás, mert szabályellenesen biztosított kedvezményeket a kivételezett rabnak". A rendkívül szigorú ítélethez gróf Széchenyi István, akinek egykor parancsnoka volt az óbester, időskori visszaemlékezéseiben  azt fűzte hozzá,hogy a per körül valami nem volt rendben, és Simonyit indokolatlanul hurcolták meg. Halálát mérgezés okozta.Rendkívüli egyéniségét, haditetteit számos irodalmi alkotás mutatja be: Gajdács Pál elbeszélő költeménye, Jókai Legvitézebb huszár e. regénye, és Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig e. ifjúsági regénye .

 
   

 A szülőváros, Nagykálló a szülőház helyén féldomborműves emléket állított halálának 100. évfordulóján 1932-ben. Utca, és étterem viseli nevét, gyermekkori csínyjeinek színhelyén a Rákóczi toronyban turisztikai attrakció várja a merészebb látogatókat: a  114 lépcső megmászása Simonyi  óbester emlékére.


visszaFöldművelődésügyi Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hungarikum Bizottság

MSBT.hu design