Az anarcsi Czóbel-kúria


(Épített környezet szakterületi kategória)

Az anarcsi Czóbel-kúria

 

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A „Czóbel-kúria” Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, Anarcs községben, a Kossuth u. 32. szám, 203/A helyrajzi szám alatt található. Az anarcsi Czóbel-kúriát az 1800-as évek elején Czóbel László építtette. A kisbirtokosi kúria a 7,5 hektáros, 2014- ben felújított, 200 éves  történeti  kertben áll. A Kúria a Czóbel család lakhelyéül szolgált Czóbel Minka költőnő 1947- ben bekövetkezett haláláig. A Czóbel-kúria klasszicista stílusú földszintes épület. Főhomlokzata 2+3+2 nyílástengelyű, háromszög oromzatú. Hátsó parkra néző, 3+3+3 tengelyes homlokzatán terasz, széles áttört kőkorlátos lépcsőfeljáró van. Nyomott manzárd tetőszerkezetű. A timpanon hossztengelyének felső részén egy kerámia rozettával díszített kerek nyílás húzódik. Az épület bejárata kőkeretes, liliomos zárókővel összefogott.  A kúria körül található parkot Czóbel Albert különleges fafajokkal gazdagította. Így került a kertbe japánakác, páfrányfenyő, tulipánfa, liliomfa, juharfélék, vérbükk, kocsányos tölgy, platán, éger, fűz.

Czóbel Minka /1855-1947/ költő és műfordító Anarcson, az anarcsi kúriában élt és alkotott. Elsők között írt szabad verset és vette át a francia modernek stílusát, emiatt a Nyugat egyik előfutárának tartják, a századfordulós modern líra és Ady költészetének előfutára. Számos műfordítás köthető a nevéhez. Ő fordított először Verlaine verseket. Magyarról németre fordította Madách: Az ember tragédiáját, angolra Petőfi Sándor több költeményét. A Czóbel-kúria műemléki felújítása 2015- ben valósult meg. Műemléki nyilvántartási törzsszáma: 6060.

 

Indokolás az Értéktárba történő felvétel mellett

- Klasszicista stílusú, kiemelkedő építészeti értékű műemlék, amely 200 éves múlttal rendelkezik.

- A Czóbel-kúria értékét emeli, hogy Czóbel Minka, a századforduló költőnője haláláig itt élt és alkotott. A 2015- ben felújított Czóbel-kúriában emlékszoba mutatja be a költőnő életét és munkásságát.

- A Czóbel-kúriában állandó kiállítás nyílt Hajnal Mihály, Anarcson született festőművész, grafikus festményeiből.

- Külön értéket képvisel a kúriát körül ölelő, 7,5 hektáros angolpark, faritkaságaival. A Czóbel-kúria kertje angolkert, amely a régió kiemelkedő jelentőségű történeti kertje. A helyiek és a környékbeliek rekreációját is szolgáló közpark, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi terület, az anarcsiak identitástudatának alapköve.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Bibliográfia

 

 • Alföldi Gábor: Történeti kertjeink védelmének aktuális kérdései Műemlékvédelem XLVII. évf. (2003) 3. sz.
 • Bodnár Sándor: Kastélyok Szabolcs-Szatmár megyében 1945-től, Kézirat, 1985. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Könyvtára, Nyíregyháza)
 • Bodnár István - Szatmári István: Templomok, kastélyok, kúriák, Nyíregyháza, 2005.
 • Dr. Borovszky Samu: Szabolcs vármegye, Budapest 1900.(Magyarország vármegyéi és városai)
 • Czóbel Imre: Anarcs monographiája Hazánk fennállása ezredik évének emlékére. S.I., 1896 (Különlenyomat)
 • Takács György visszaemlékezése Lejegyezte Deák- Takács Szilvia In: Mercs István (szerk.): „Jövőm emléke, múltamnak árnya” In memoriam Czóbel Minka. Nyíregyháza, 2008 (Modus Hodiernus I.)
 • Ecsedi Anna - Alföldi Gábor: Az anarcsi Czóbel kúria parkja. Tudományos dokumemtáció és helyreállítási javaslat I-III. Budapest 2010. (Kézirat).
 • Entz Géza (szerk.): Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I. 1986. (Dercsényi Dezső szerk.: Magyarország műemléki topográfiája, X. kötet)
 • Kis Margit: Czóbel Minka. Nyíregyháza- Budapest, 1980.
 • Koppány András: Anarcs, Czóbel kúria tájképi kertje (Kossuth utca 30-32.) Helyrajzi szám: 203).Örökségvédelmi kutatási dokumentáció. Régijó Kft., Budapest 2013. (Kézirat)
 • Kovács Eleonóra: A Czóbel-kúria ás parkja. Várak, kastélyok, templomok 2007/2, 29-31.
 • Margócsy József: Az anarcsi Czóbel család iratai In: Gyarmathy Zsigmond (szerk.): Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 5-6 kötet (Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár, 1985)
 • Margócsy József: Egy régi udvarház utolsó gazdái Szöveggyűjtemény az anarcsi Czóbel család levéltári hagyatékából. Nyíregyháza, 1988 (Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 4.)

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http//:www.anarcs.hu

 

 

 


visszaFöldművelődésügyi Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hungarikum Bizottság

MSBT.hu design