Könyvbemutató – Házadba léphetek II. Szakrális építészeti örökség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárban


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat kiadásában megjelent Házadba léphetek II. Szakrális építészeti örökség a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárban című könyvet mutatták be 2019. november 18-án a Megyeháza Bessenyei Nagytermében.

 

A könyv bevezetője

A Földművelésügyi Minisztérium egyedi támogatásának köszönhetően 2015. évben Szatmári középkori templomok alcímmel megjelentettük a Házadba léphetek első kötetét, amelyben bemutatásra kerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba addig bekerült szatmári középkori templomok. Akkor, azzal a nem titkolt szándékkal választottuk a könyvnek a Házadba léphetek I. címet, hogy a későbbiek folyamán, amennyiben anyagi forrást tudunk biztosítani hozzá, a kiadványnak folytatása lesz, hiszen okkal gondolhattuk, hogy a megye számos temploma felvétetik még a megyei értéktárba.

            Az azóta eltelt időszak alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság a Szatmári középkori templomok megyei érték elnevezését Szatmár-beregi középkori templomokra változtatta s ezzel egyidejűleg további öt szatmári és nyolc beregi középkori templom is bekerült e gyűjtőnév alatt a megyei értéktárba, illetőleg a megye más tájegységeinek építészeti értéket képviselő templomai is részei immár „értékes” templomaink sorának. Jelen kötet az épített örökség kategóriába 2018. december 31-ig felvett templomokat szándékozik bemutatni.

            A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2018 pályázat teremtette meg az alapjait annak, hogy e kötet létrejöhessen, s képi világával – reményeink szerint – elvarázsolja a tisztelt olvasót.

 

Seszták Oszkár

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

 

A kora délutáni kezdés ellenére népes közönség várta a kötet bemutatóját, amelyet a Beregdaróci Énekkar rövid műsorát követően Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg. Szatmári István műemlékvédelmi szakértő a könyv szakmai lektoraként részese volt a kötet megszületésének, az ő tolmácsolásában kalandozhattak kicsit a jelenlévők a kiadványban szereplő templomok között, majd Csutkai Csaba fotóművész engedett betekintést a képanyag létrejöttének alkotási folyamatába. A könyvbemutatót a Csaronda Férfikar előadása zárta.

 

Fontos kiemelni, hogy, ahogyan a Házadba léphetek I. Szatmári középkori templomok című könyv sem, ez a kötet sem tudományos mű, s nem is turisztikai kiadvány, hanem  elsősorban a képi világával elvárázsolni szándékozó, fotóalbum-szerű népszerűsítő kiadvány.

A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba, de a bemutató közönsége egy-egy példánnyal gazdagabban térhetett haza.

A kötet az Agrárminisztérium támogatásával valósult meg.

 

(A könyvbemutató fotóit Csutkainé Együd Klára készítette.)

 

                                                                                       

visszaFöldművelődésügyi Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hungarikum Bizottság

MSBT.hu design