1

1968-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar néprajz szakán. 1984-ig egyetemi oktatóként előadásokat tartott és gyakorlatokat vezetett a magyar etnográfia, a társadalomnéprajz és az ethnológia témaköreiből. 1985-től 10 éven át tartott néprajzi stúdiumokat a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.

1984-től a nyírbátori Báthori István Múzeum igazgatója, 2003-tól a Jósa András Megyei Múzeum igazgatója és egyben megyei múzeumigazgató volt. Nevéhez fűződik a vásárosnaményi Beregi Múzeum áttelepítése a romjaiból teljesen helyreállított Tomcsányi kastélyba, illetve új múzeum alapítása a Kállay Gyűjtemény elhelyezésére.

Tudományos munkát elsősorban a népi építészet kutatása tárgykörében végezett. Mindig fontosnak tekintette a határainkon túl élő magyarság népi kultúrájának vizsgálatát.

Tudományos publikációi mellett oktatómunkájával összefüggésben több egyetemi jegyzetet és oktatási segédanyagot is készített különböző témakörökből, melyek közül a magyar népi építészetről és a magyar paraszti állattartás-pásztorkodásról írottak a legjelentősebbek.