1

Vásárosnaményban született 1954. október 5-én, de Jándot tartja szülőfalujának. Itt élte gyermek és ifjúkorát.

A Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi szakközépiskolai érettségi után a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán folytatta tanulmányait, amit 1976-ban fejezett be.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtár-kiegészítő szakát 1983-ban végezte el. Sok éves szakmai gyakorlat után munkahelye támogatásával 2007-től az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában a Könyvtártudományi doktori programban folytatta tanulmányait, ahol 2013 júniusában summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját.

Az első diploma megszerzése után 1976. augusztusától a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban helyezkedett el feldolgozó könyvtárosként. Egy évvel később szaktájékoztatói kinevezést kapott a könyvtár helyismereti különgyűjteményébe, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

A digitalizálás elkötelezett híve. Javaslatára indult el a könyvtár örökbefogadási programjában Szabolcs megye legjelentősebb és leghosszabb életű lapjának a Nyírvidéknek a digitalizálása, aminek a szervezésében is részt vett.

Évtizedeken keresztül vezette a felsőoktatási intézmények könyvtár szakos hallgatóinak gyakorlatát A Nyíregyházi Főiskolán 2000 és 2002 között informatikus könyvtáros hallgatóknak tartott helyismereti szemináriumot. Örömmel vesz részt a Vármegyei Értéktár Bizottság munkájában, ahol sokszor a helyismereti dokumentumokból jól ismert értékekről döntenek.

Nyugdíjba vonulása óta (2017. október) elhunyt férje, A történeti Szatmár vármegye 1848-49-ben című félbemaradt forráskötetének sajtó alá rendezésén dolgozik, amit 2024-ben szeretne megjelentetni. Három önállóan megjelent bibliográfiát, mintegy 20 cikket, résztanulmányt és rejtett bibliográfiát mondhat magáénak.

Tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottságnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek, a Luby Társaságnak és a Nyíregyházi Városvédő Egyesületnek.