1

Felsőfokú tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, történelem-néprajz

szakon végezte, 1980-ban történelem szakos középiskolai tanári és etnográfus diplomát szerzett.

1980-tól a Jósa András Múzeumban, 1993-tól a Sóstói Múzeumfaluban néprajzos muzeológusként dolgozott. 2004-2008 között megyei múzeumigazgatóhelyettes a Jósa András Múzeumban, 2008-tól a nyírbátori Báthori István Múzeum vezetője, majd 2015-2020 között a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

1990-ben egyetemi doktori fokozatot, 1996-ban PhD fokozatot szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem).

1995-2011 között óraadó tanár volt a Nyíregyházi Főiskola (ma Nyíregyházi Egyetem) Történelem Tanszékén, ahol a Bevezetés a néprajzba és a Bevezetés a muzeológiába című tantárgyakat oktatta.