1

Bátorligeti „Nyomási” Nagylegelő

„A magyar Alföld ősi tájképét, a lápokkal tarkított erdős pusztát idézi elénk a Nyírség. A százados, terebélyes tölgyesek helyét mindinkább akácosok foglalják el, a buckákon a pusztai virágok sokaságát az ekeföldek váltják fel, az egykori lápok, rétek helyén gabona hullámzik. Mégis a Nyírség őrzi a hírmondóit a történelem előtti idők tájképének, a buckaközi mocsarak, fűz- és nyírlápok, ligetes erdők mélye a legtöbbet őrzött meg Alföldünk múltjából, állatot, növényt egyaránt.” Soó Rezső sokat idézett sorai éppen itt, a Nyírség délkeleti részén, az országhatár közelében a legaktuálisabbak. A bátorligeti Nyomási Nagylegelőn különböző homokpusztai gyeptársulások növény- és állatvilágát figyelhetjük meg, ahol ritka és értékes növények élnek. 1986 óta fokozottan védett a Nyírségre jellemző 23 hektárnyi törpefüves homoki gyep.

Magyarországon csak ezen a területen találhatunk tátogó kökörcsint, illetve stabil magyar kökörcsin állományt. Állatvilága is igen változatos, számos ízeltlábú és gerinces talál itt ideális otthonra. E homokpusztai jellegű réten tenyészik a pusztai csenkesz, az élesmosófű, a tavaszi hérics, a magyar nőszirom, valamint számos, botanikailag is értékes virágos növényfaj.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája

 

  • Dr. Lenti István: Bátorliget és természeti értékei című kiadvány
  • Bátorligeti látogatás című szórólap
  • Bátorliget növényvilágának csodái szórólap
  • Daloló túra és tanösvény című kiadvány