1

Bátorligeti Fényi-erdő

A 297 hektárnyi területen fekvő Fényi erdő 1954 óta természetvédelmi terület, a Nyírség egykori erdőségének megmaradt utolsó foltja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén, a Nyírség peremén, Bátorliget határában, a Bátorligeti ősláp és Bátorligeti legelő szomszédságában található. A nyírség homokbuckáin megtelepedett egykori összefüggő erdőség, és az egykori folyómedrek helyén kialakult homokbuckák közötti hűvös, lefolyástalan, nedves, részek égeres-nyíres ligeteinek maradványa. A Nyírség homokját még valamikor a jégkorszak előtt a környező folyók hordaléka terítette szét a vidéken, amit aztán a jégkorszak után uralkodó széljárás formált buckává.

            A buckák tetején, napsütötte, melegebb oldalain a ma már csak szórványosan fellelhető kocsányos tölgyek által alkotott pusztai tölgyes található, mely jellemzően legszárazabb homoki talajainkon él, fái is alacsonyabb növésűek, mint a vízben bővelkedő területen élő gyöngyvirágos tölgyeseké. Az erdőt mozaikszerűen beékelődött homoki (puszta) gyepfoltok tarkítják. A Fényi erdő homokdombjai (buckái) közötti mélyedések hűvös, lefolyástalan nedves részein gyöngyvirágos tölgyes, kőris, szil ligeterdő, s nyírláp található. A cserjeszintet főleg az egybibés galagonya, közönséges fagyal, és a kökény alkotja. A változatos erdős, ligetes részeken gyakori az európai zergeboglár, turbánliliom, a kosborfélék, köztük a vitéz kosbor, de megtalálható itt a hegyvidékekre jellemző fehér madársisak is. A homokbuckák és ligeterdők lápos részei közé beékelődött homoki gyepben pedig a tavaszi hérics sárga virágai, s a kökörcsin alkotnak színes mezőt.