1

A nagykállói régi zsidó temető és Taub Eizik Izsák csodarabbi sírhelye

Nagykálló városában található a haszid zsidóság egyik leghíresebb zarándokhelye, Taub Eizik Izsák, a csodarabbi nyughelye. Az 1751-ben született rabbi édesanyjával 4 éves korában költözött Nagykállóba. Tehetségére már korán fény derült, így 15 évig tanulmányait külföldön, Morvaországban és Lengyelországban folytatta. Ezt követően visszatért a településre, ahol 1781-ben a város és egyben Szabolcs megye főrabbijává választották.

            A magyarországi haszidizmus megalapítójaként már életében legendák övezték személyét. A „Szól a kakas…” kezdetű népdalt a zsidó közösség a rabbi nótájaként ismeri, melyet Taub Eizik Izsák a legenda szerint két további versszakkal is kibővített. A zsidó hagyományokban a hajnalt kiáltó szárnyas a Messiás hírnöke. A kibővített magyar-héber nyelvű változatot éneklik purim ünnepén a haszidizmus követői a világ minden táján.

            A rabbi nevéhez fűződik a hitközség alapszabályzatának megalkotása. Létrehozta a Talmud-Tóra Egyletet, a Szent Egyletet és a Betegeket Gyámolító Egyletet, s közel 40 éves munkássága idején virágzott a zsidó hitközség, nőtt a város zsidó lakosságának száma.

            Az 1821-ben elhunyt csodarabbi még életében kiválasztotta nyughelyét, melyet a „régi zsidó temető” főkapuja mellett jelölt ki. Híveitől azt kérte, hogy csak ennyi álljon sírkövén: „Becsületes zsidó volt”. Ez a felirat olvasható a temető bejáratánál. Halálát követően közel 20 évig nem választottak új rabbit. A kállói zsidóság új temetőt is nyitott későbbi halottai számára, ezzel is tiszteletben tartva a csodarabbi emlékét.

Nagykállóban két zsidó temetkezési hely is található. A nagybalkányi úton az ún. nevezett régi temető, a Dózsa György úton pedig az új. A temetőket kb. 350-400 éve nyitották meg. A régi temetőben  a legutolsó temetés 1821- ben történt, a zsidó időszámítás szerint 5581- ben, amikor meghalt Taub Euzik Izsák, a csodarabbi. A cádik zsidóság kiemelkedő alakja maga jelölte ki, hogy ő legyen az utolsó, akit a temetőben elhelyeznek, s kérte, hogy a sírkövére csak annyit írjanak: „Becsületes zsidó” volt. Ez a felirat került a temető bejáratának kapujára. Nyughelyéhez a világ minden tájáról zarándokok ezrei érkeznek, hogy leróhassák kegyeletüket a nagy cádik előtt. A nagykállói régi zsidó temető így a haszidizmus követőinek búcsújáró helyévé vált.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

- Kiss Gábor: A kállói cádik (Adalékok a Nagy-Kállói Haszid zsidóság történetéhez 1991 Debrecen

- Szilágyi Windt László: A kállói cádk 1959. Tel-Aviv

- Dr. Harsányi László:  A nagykállói zsidók történetéhez In: Öt község Scheiber Sándor 1972. Budapest

További Épített környezeti értékeink