1

Nyírmihálydi református templom és a kívül álló fa harangtorony

A templom a község legmélyebb, mocsaras részén található. Az 1200-as években Nyírmihálydiba betelepített rác nemzetiségűek magukkal hozták görög katolikus vallásukat, ez időben épülhetett a román stílusú templom keleti, félköríves szentély része. Az írásos anyagok rác templomnak is nevezik. Az 1600-as években a reformátusok vették át, ekkor épült a téglalap alakú, nyugati részen található épület-toldás.

A szentély apró, szűk, eredeti rézsűs résablakai megmaradtak, és a sekrestye dongaboltozatának nyomait is megtalálták a feltárások során. A szentélyrésznél valamivel szélesebb hajó északkeleti és délkeleti sarkát egy-egy merőleges, kétosztású támpillér erősíti. A mostani déli bejárat előtt – törtvonalú oromzattal lezárt – késő barokk előcsarnok áll. A déli hajófal keleti felében a poklot ábrázoló XV. századi falfestmény töredékeit találták meg. A szentély déli, román kori ablakának kávájában is mértani festés látható, s középkori festésnyomok maradtak meg a hajó északkeleti falán és a szószékkorona környékén is.

A XVIII. század-ban részben átalakították, ekkor kapta a barokk stílusjegyeket. A négyszög alakú, különálló fa harangtornyot 1782-ben építették.

További Épített környezeti értékeink