1

A szabolcsi Mudrány Kúria

A kúria XVIII. század végi késő barokk épület. A források tanúsága szerint a Rákóczi-szabadságharc ideje alatt települt át Szepes megyéből a Mudrány család első kimutatható, borkereskedéssel foglalkozó tagja. A család leszármazottja Mudrány András - gyermektelen lévén - a kúriáját a református egyházra hagyta. Az egyház birtokában volt, 1977-ig parókiaként és szolgálati lakásként, majd a műemléki helyreállítás óta, 1980-tól a nyíregyházi Jósa András Múzeum képző- és iparművészeti gyűjteménye egy részének enteriőrszerű bemutatására szolgál. 

A kúriát 1987-ben műemlék jellegű épületnek nyilvánították. Az itt bemutatott kiállítás a XIX. századi vidéki nemesi élet mindennapjait, keretét, tipikus lakáskultúráját mutatja be. Az épületet a XVIII. század végén emelték, a kelet-magyarországi nemesi kúriák jellemző stílusjegyeit viseli magán. Alaprajza szimmetrikus: haránttengelyétől jobbra és balra azonos nagyságú és elrendezésű helyiségek sorakoznak. A zárt előtérből a középső ajtón az egykori fogadószobába, az „ebédlő"- be, míg a többi a hajdani hálóhelyiségekbe irányította a látogatót, s végül - ezek által közrefogva - még egy-egy férfi, illetve női nappali szoba található, amely vendégszobaként is funkcionált. A konyha és a zárt előtér kivételével valamennyi helyiséget freskóval díszítettek: a más és más kerettel övezett színes mennyezet négy sarkában a hun-magyar történet, illetve a magyar történelem kiváló személyiségeinek portréi tűnnek a szemünkbe, melyek egy részét a műemléki helyreállítás hozta a napvilágra. Négytermes enteriőr kiállítás található a kúriában, mely a XIX. század végi, XX. század eleji köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit kívánja bemutatni a nagyközönségnek. Ezen belül egy XIX. századi ebédlő, előszoba, férfi dolgozószoba valamint egy női enteriőr került kialakításra, mely az iparművészetben oly nagy népszerűségnek örvendő biedermeier valamint az azzal a még együtt élő korábbi korok művészeti-, iparművészeti stílusaival ismerteti meg a látogatókat. A négytermes enteriőr kiállítás mellett 2 teremben a kúria, és a földvár történetét, valamint Szabolcs község múltját bemutató tematikus tárlat várja a látogatókat.

További Épített környezeti értékeink