1

Mándoki Forgách kastély

Mándok településnek 1393-ban a Losonczy, 1446-ban az Upory és 1450-ben az Atyay család volt a földesura, később pedig a gróf Forgách család. A XVIII. században a Forgáchok Mándokot tették meg uradalmuk központjának, a mándoki kastély 1793-ban épült meg. A kastély „U” alaprajzú földszintes, késő barokk épület, emeletes középrizalittal és manzárdtetővel. A főhomlokzat 4+3+4 tengelyes, középrizalitját ion fapillérek tagolják és háromszögű oromzat zárja le. A kerti homlokzat 5+3+5 tengelyes, középen az utcai oldallal szinte teljesen azonos rizalittal, a háromszögű oromzatban a Forgách címerrel. Fő- és kerti, illetve a két szárnyépület bejárata kőkeretes volt. A kastélyban jelentős műgyűjtemény volt, melynek sorsa ismeretlen. Salamon Forgách Margit grófnő halála után államosították a kastélyt, gimnázium, általános iskolai kollégium működött benne. Az 1980-as évektől üresen állt. 1990-ben a középső részének tetőzete leégett, az épület ettől kezdve rohamosan pusztult, részben az időjárás viszontagságai, részben a fosztogatók és vandálok keze nyomán.

mándok

-A késő barokkos, műemléki védettségű épület felújítási munkálatait 2010-ben kezdték meg az ÉAOP-2.1.2-12-2012-0051 azonosító számú, „Forgách Kastélyszálló - A mándoki Forgách-kastély szálláshellyé fejlesztése” című pályázat keretében. A Kastély napjainkra újra az elegancia és a főúri életérzés megtestesítője lett. A renoválás alatt végig nagy gondot fordítottak a korhű állapotok visszaállítására, hogy a küszöbét átlépve az az érzés fogja el a vendégeket, mintha visszacsöppentek volna a 18.századi grófok világába. A belső terek, a csillárok és a patinás, ám kényelmes bútorok együtt teremtenek korabeli hangulatot. A beruházás során a szállodában jelenleg tizenkét vendégszobát alakítottak ki 24 férőhellyel, ami 30-ra bővíthető, de közeljövőben megvalósuló fejlesztés eredményeként hamarosan 21 szobával és 50 férőhellyel várja vendégeit. A varázslatos kastélykertben sétálgatva megfigyelhető, hogy a fák elhelyezkedése világosan utal az egykori tudatos koncepcióra. Az egészséges, 19. századi eredetű, hatalmas példányokat felsorakoztató, tudatosan elhelyezett és különlegességeket is tartalmazó faállomány a megye és a régió értékes történeti kertjei közé emeli a mándoki parkot. A park fennmaradt, értékesebb növényállományának részét képezi egy idős, kettős vadgesztenye-fasor, két darab 170 éves, hatalmas, tarkalevelű platán , több hegyi juhar, tölgyek, fekete fenyő, óriási kétszínű tulipánfák, magas kőris, magyar kőris, hárs, dió, mezei juhar, szomorú gyertyán.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A római katolikus templommal szemben lévő nagy kiterjedésű park közepén áll a kastély. Az U alaprajzú, impozáns megjelenésű kastély a kor divatos irányzatai szerint, igényes homlokzati kialakítással épült, később eklektikus stílusban átalakították. A manzárdtetős, középső részén emeletes kastélyt ion falpillérek tagolják és háromszögletű oromzat zárja. A zárt udvar felőli részen körfolyosókról közelíthetők meg a szobák és a nagyterem. A nagyon elegáns kastély kiemelkedő értéket képvisel a megye műemlékei között.

 A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

· http://www.forgachkastely.hu/

 

További Épített környezeti értékeink