1

Az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja

Az Újfehértó határában található zsidó temetőt a XIX. század második felében hozta létre a településen akkor nagy számban élő zsidó közösség. A haszid irányzat egyik legfőbb jellemzője a közösségnek iránymutatást adó rabbik személye köré vont misztikus légkör, a csodarabbik tisztelete. A csodarabbik tanításokkal és útmutatásokkal, csodákkal látták el a hozzájuk forduló segítségkérőket. A temetőben található Silbermann Ferenc csodarabbi sírja, melyhez napjainkban is zarándokok százai látogatnak.

Az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja világhírű a haszid közösség körében. A temetőben található síremlékek, a sírköveken látható díszítések magukon hordozzák nemcsak a haszid zsidóság jellemző motívumait, hanem fellelhetőek rajtuk a szatmári táj díszítőelemei is.

További Kulturális örökségi értékeink