1

Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékek és emlékhelyek Szatmárban

Petőfi Sándor Szatmárral való kapcsolata a magyar irodalomtörténetben is rendkívüli fontosságú, hiszen ebben a vármegyében találta meg hitvesét, Szendrey Júliát. A költő életével foglalkozó tudományos művek és regények mindegyike hangsúlyozza az életrajz ezen mozzanatát, amelynek a magyar irodalom egyik legszebb szerelmi költészetét köszönhetjük. 1846 és 1847 Petőfi rövidre szabott földi életének két meghatározó éve volt, amelyekben magánéletének egyik legfontosabb eseménye bekövetkezett: a megismerkedés, az udvarlás, majd a házasságkötés Szendrey Júliával. Mindezeknek helyszíne az egykori Szatmár vármegye volt, amelynek kétharmadát az 1920-as Trianoni békediktátum Romániához csatolta. Ennek következtében Petőfi szatmári élettörténetének legjobban ismert és számon tartott szatmári helyszínei, Nagykároly, Szatmárnémeti, Erdőd és Koltó a határon túlra kerültek.

Ugyanakkor örömmel tölt el bennünket, hogy a magyarországi szatmári térség néhány településének neve is bekerülhetett a Petőfivel kapcsolatos irodalomtörténeti ismeretek közé. Ezek közül A Tisza, illetve a Falu végén kurta kocsma című költeményeknek köszönhetően Nagyar és Tunyogmatolcs községek neve van jelen legerősebben a köztudatban. Mellettük azonban több olyan településünk is van, amelyek ugyancsak a szatmári Petőfi-kultuszt erősítő helyszínek lehetnek. A költő ugyanis nem csak a fent említett községekben járt szatmári barátja, Luby Zsigmond kalauzolásában, hanem - először Obernyik Károly meghívására, majd a szatmári barátok, így Luby Zsigmond kíséretében - Szatmárcsekében és Fülpösdarócon is tartózkodott több alkalommal. E látogatásoknak levelek, prózai visszaemlékezések, illetve itt született költemények a tanúi. Ráadásul a költővel kapcsolatos szatmári emlékek sorát legendák, szájhagyomány útján fennmaradt emlékek is gazdagították. Így a Matolcson keletkezett vers élményadó helyszínét a szomszédos Géberjén, Fülpösdaróc és Csenger lakosai is magukénak tudták, A Tisza című költemény Petőfi általi elmondásának legendáját a fehérgyarmatiak őrzik. A valós és a legendák világába átvezető Petőfi-kötődések a szatmári térség településeinek lakói számára a saját kulturális értékek tudatát erősítették, erősíthetik napjainkban is.

A szatmári térségben hosszú időn keresztül a nagyari Petőfi-fa és a matolcsi Szamos-parton álló emlékoszlop hirdette a Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékeket.

2011-ben Nagyarban sok érdeklődőt vonzó gazdag programú rendezvény keretében került elhelyezésre az egykori Luby-kúria falán a község és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület jóvoltából egy emléktábla, amely megörökíti azt, hogy többek között Petőfi Sándor is élvezte ezen udvarház lakóinak vendégszeretetét 1846−1847-ben.

A 2012-ben megalakult Luby Társaság egyik célkitűzése a szatmári térségbeli Petőfi-kultusz kiszélesítése és elmélyítése, aminek eredményeként 2014-től ünnepi megemlékezések, konferenciák keretében a helyi önkormányzatokkal együttműködve Petőfi-emlékhelyek jöttek létre. Hét szatmári településen találhatók emlékfák és előttük emlékkövek: Szatmárcsekében, Nagyarban, Fehérgyarmaton, Tunyogmatolcson, Géberjénben, Fülpösdarócon és Csengerben. Petőfi szatmári barátaival kapcsolatos további két településen, Zsarolyánban (Inántsi Pap Endre) és Csengerben (Riskó Ignác) is ugyanilyen emlékhelyek kialakítására került sor.

Ezeken kívül 2014-ben Nagyarban a Petőfi-fa szomszédságában létrejött a „Petőfi-fák kárpát-medencei emlékkertje”, amelyben - a költő szellemiségével is megerősített nemzeti összetartozás jelképeként - a nagyariak emlékfája környezetében, emlékkövekkel megjelölve az eperjesi bükk, a koltói som, a székelykeresztúri vadkörte és a dömsödi tölgy testvérfái növekednek. Ugyanitt áll a Szepessy Béla képzőművész által tervezett Petőfi-emlékoszlop. A községben 2014-ben megnyílt Nagyari Galéria „Petőfi Nagyarban Emlékkiállítása” is a költő emlékét hirdeti.

Fülpösdarócon a 19. század végén épített Luby-kastély falán elhelyezett emléktábla adja hírül a látogatóknak Petőfi Sándor Fülpösdaróccal kapcsolatos emlékét.

További Kulturális örökségi értékeink