1

Makrai Zsuzsa zománcművész művészeti tevékenysége

Makrai Zsuzsa Nyírbátorban született, a Felsőfokú Tanítóképzőt 1965-ben végezte el Nyíregyházán, majd 1970-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakán szerzett diplomát. Évtizedekig elsősorban a közművelődés, a vizuális kultúra nevelés területén dolgozott, amelynek fő színtere 1970-től az általa vezetett Pedagógus Képzőművészeti Stúdió, majd 1987-től intézményesülve a Nyírbátori Alkotóház és Képzőművészeti Stúdió, amelynek nyugdíjba vonulásáig a vezetője volt. Irányítása alatt 27 nyári alkotótelep működött a városban, gazdagítva annak kulturális művészeti kínálatát, fogadott művész tanárokat, vonzott iskolai hallgatókat.

1970-1985 között főként akvarellel és grafikával foglalkozik. 1982-ben ismerkedik meg a zománcművességgel (festő-, sodrony-és rekeszzománc), s 1983-ban létrehozza az alkotóházon belül a Nyírbátori Zománcműhelyt. Mesterei e téren: Kátai Mihály, Turi Endre, Morelli Edit, és Hertay Mária. Szakmai és szellemi bázisának a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyt tartja, ugyanitt a nyári alkotótelepek rendszeres résztvevője egészen 2020-ig. Tematikájában és stílusában szorosan kötődik a szülőhely műemlékei (címerek), néprajzi, szakrális (madonnák) motívumaihoz, továbbá a honfoglalás kori művészethez. 2006-től a Tűzzománcművészek Magyar Társaságának (TMT) tiszteletbeli tagja.

Történelmi érdeklődése és a Báthoryak iránti elkötelezettsége folyamatosan jelen volt és van alkotótevékenységében. Az utóbbi években kiemelt feladatának tartja a Báthory-család címeremlékeinek gyűjtését a Kárpát-medence területéről, történelmi és legendabeli témakörének feldolgozását, zománcképekben való megjelenítését.

A negyven darab reneszánsz Báthory-címer zománcátirata egy hiteles kordokumentum, a maga műfajában történelmi hűséggel és művészi alázattal. Művei egyrészt a heraldika, másrészt a szakmai mesterségbeli megközelítés felől egyedülállóak. Mint hazai kortárs egyik különleges, autentikus egyénisége a nehezen megközelíthető Báthory-relikviákra is rátalált, mint a XVI-XVII. századi  pénzérmék, melyek az utolsó Báthory fejedelmek által veretet tallérok, dukátok, garasok. Zománcátiratai az arany és ezüst pénzérmék ábráinak ötvözése a hozzáillő zománctechnikával úgy, hogy az érmék lényegi mondanivalója nem tűnt el, de mégis újra teremtődtek.

Makrai Zsuzsa kiegészítette az érem átiratokat korabeli festmények, rézmetszetek felhasználásával az ismert Báthoryak klasszikus zománcportréval.

 

Válogatott egyéni kiállítások:

Báthori István Múzeum (1987; 2001; 2011),
Művelődés Háza, Sárospatak (1990),
Kortárs Galéria, Tatabánya (2000),
Orosz Kulturális Központ, Budapest (2002),
Béke Szálló Galériája, Budapest (2002),
Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Budapest (2003),
Művelődési Központ, Nagykálló (2004),
Nyírbátor, Református templom sekrestyéje (2005, 2011),
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Galériája, Nyíregyháza (2006),
Castrum Galéria, Vasvár, Kecskeméti Képtár (2007),
Báthori Várkastély, Nyírbátor (2008),
Magyar Ház, Szilágysomlyó (2012),
Minerva Galéria, Kolozsvár (2012),
Református Gyülekezeti Terem, Szatmárnémeti (2012),
Teleki Ház, Nagybánya (2012).
Magyar Ház - Szilágysomlyó, Reményik S. Galéria - Kolozsvár, Unitárius Tanácsterem - Marosvásárhely: "Madonnák, Krisztusok" (2014),
Magyar Ház - Szilágysomlyó, Törökvágási Ref. Tanácsterem - Kolozsvár, Református Templom Galéria - Nagyszeben, Magyar Ház - Szilágycseh: "Tallérok, dukátok, garasok" (2015),
Vay Ádám Múzeum - Vaja: "Madonnák, Krisztusok (2015).

 

Válogatott csoportos kiállítások:

A nyírbátori Zománcműhely kiállításai (1975-2000),
Tűzzománc kép, MMI Bp-i szervezése: Magyar Kulturális Központ, Prága, Stuttgart (1998),
Kortárs Magyar Zománcművészet, Kecskeméti Képtár (1998),
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep 30 éve, 1975-2004, Kecskeméti Képtár 2004,
II-III. Budafoki Nemzetközi Zománcművészeti Trienálé, Budapest (2004; 2007),
I-III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, Kecseméti Képtár (2002; 2005; 2006),
„In memoriam Egon Schiele” – A Test – , Kortárs Galéria, Tatabánya (2003),
„In memoriam Assisi Szent Ferenc” Kortárs Galéria, Tatabánya (2007),
Báthori István Múzeum, Nyírbátor: Bátori művészek (2015).
 

A TMT országos kiállításai:

10 éves jubileumi tárlat Nyíregyháza, Városi Galéria (2007),
Nyírbátor, Báthori Várkastély (2008),
Duna Galéria, Budapest (2008),
Kecskeméti Képtár, Kecskemét (2009),
Mednyánszky Galéria, Budapest, (2009),
Művészetek Galériája, Nagybánya (2011),
Bulgáriai vándorkiállítás (2012),
Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest (2014,
Technika és Tudomány Háza, Kecskemét (2015).

 

Munkái közgyűjteményekben, intézményekben:

Kecskemét: Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely gyűjteménye,

Kecskemét: Katona József M-i Múzeum Képtára, Cifrapalota, a gyűjtemény gondozója ifj. Gyergyádesz László,

Nyíregyháza: Városi Galéria,

Nyírbátor: Báthori István Múzeum,

Nyírbátor, Városháza,

Nyírcsászári, Római katolikus templom,

Nyírbogát, Római katolikus imaterem,

Nyírbátor, Kakukk étterem,

Porcsalma és Ökörítófülpös: millenniumi oszlopokon községcímerek zománcban,

Nyírbátor, Báthori Várkastély.

További Kulturális örökségi értékeink