1

Szatmárcsekei csónakos fejfás református temető

Szatmárcsekén 1776-ban nyitották meg a református temetőt, melyben Kölcsey Ferenc síremléke körül mintegy 1200 csónak alakú fejfa áll, közülük a legrégebbi 1880-ból való. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség, felismerve a csekei temető egyedülálló értékét, 1973-ban védetté nyilvánította, majd 1978-ra felújította. A tölgyből faragott fejfák konzerválása mellett megtiltották az új, műkő síremlékek emelését, s ezzel jelentősen serkentették a fejfaállítás szokásának újraélesztését. 

A temető így napjainkra ismét egységes hagyományokra épül, ugyanakkor folyamatosan működik, s ezáltal fenntartja a ma élők kapcsolatát a múlttal, őseik szokásaival. A szatmárcsekei fejfának megvan a maga ősi formája, amelytől a helyi faragók legalább 150 éve nem térnek el. A fejfákat három, megközelítően egyenlő egységre osztja a faragó. A felső, hatszögletű rész homlokéle kiugró párkányzatként védi az alatta látható, feliratos felületet és a kevésbé kiugró alsó lábazati részt. A felső részbe vágják bele az úgynevezett magyar bajuszt, melynek számos formája jelent meg az idők folyamán.

További Kulturális örökségi értékeink