1

Tirpák népi építészet

Nyíregyháza és a környező bokortanyák szlovák eredetű népességét tirpákoknak nevezik.

A tirpákság nagyrésze a várost körülvevő „bokrok"-ban élt. Tudvalevő, hogy a „bokor" szó Nyíregyházán és környékén tanyát jelent. A nyíregyházi „bokor", vagy bokortanya azonban más, mint az alföldi tanya. Míg az Alföldön szétszórt, egymástól eléggé izolált tanyaegységek láthatók, addig egy-egy bokor legalább tíz-tizenöt, de gyakrabban negyven-ötven lakó­ házával, utcáival, tehát kis falura jellemző települési formájával hívja fel magára a figyelmet. A tirpák lakosság életmódja a betelepüléstől kezdve kettős volt: tavasztól őszig a bokortanyákon, télen pedig a városban laktak. A városi ház, mely korábban a főbb otthont jelentette, lassanként már csak ideiglenes, alkalmi szállóhellyé, az öregek elkülönült lakásává vált.

A kettős életmód maradványaként sokhelyütt, különösen a Holló és Szarvas utcákban sokáig álltak a nagy kőistállók kihasználatlanul. A „két ház" intézményének rövid idő múlva még az emléke is eltűnik. A nyíregyházi tirpákság soraiban a századfordulón még erős társadalmi különbségek álltak fenn, ezek a különbségek az építkezésben is megmutatkoztak. A rétegződés egyrészt a származás, másrészt a vagyoni helyzet alapján történt. A tirpák lakóház az alföldi háztípushoz tartozik. Jellemző rá, hogy a kemence mindig a szobában van, melyet a konyhából fűtenek, s a pitvar füstházas, azaz szabadkéményes. Míg a városi tirpák házhoz, mint gazdasági melléképület legfeljebb egy istálló tartozik, addig a bokortanyán sokféle, különböző rendeltetésű épületféléket találunk. A bokortanyákon – a nyírségi építkezési módtól elté­rően – nagyszámú gazdasági melléképületet, sokfajta színt találunk. Jellemző tehát, hogy a kisebbszerű, de meghatá­rozott rendeltetésű és számú melléképületeket emeltek. Például külön van féderes taligaszín, kocsiszín, zártszín stb. A barkácsoló műhely a tirpák tanyától ugyancsak elválaszthatatlan, viszont csűrnek, vagy ehhez hasonló rendeltetésű épületnek nyoma sincs.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

További Kulturális örökségi értékeink