1

Luby Margit néprajzkutató életműve

Luby Margit a Szatmár vármegyei Nagyarban született, életének első három évtizedében Szatmár megyében élt és tevékenykedett. A későbbiekben a főváros lett lakóhelye, ott élt és dolgozott, de néprajzi kutatásai révén mindvégig kapcsolatban állt a szatmári felnevelő környezettel, élete utolsó percéig hű maradt szűkebb pátriájához. Gyűjtőútjai során gyakran kereste fel a szatmári településeket. Kutatásainak fő tárgya a szatmári nép mindennapjai, hagyományai, szokásai, hiedelmei és gazdálkodása jellegzetességei voltak. A téma és adatközlői iránti szeretete és tisztelete személyiségének meghatározó jegye volt. Szorgalmas és kitartó kutatásainak eredményeként rendkívül gazdag és értékes néprajzi anyagot gyűjtött össze, amelyet alapvető fontosságú monográfiákban tárt a szakma és az érdeklődő olvasóközönség elé.

Luby Margitnak három könyve jelent meg életében, amelyek alapján méltán nevezték őt a 20. század első fele magyar etnográfiája „nagyasszonyának”. Emellett a „Szatmár szerető íródeákja” nevet is kiérdemelte, hiszen ilyen szeretettel, ragaszkodással és a téma iránti igényességgel, komplexitással rajta kívül addig még senki nem fordult a szatmári szülőföld hagyományai felé, ilyen szisztematikus kutatómunkával még senki nem tárta fel a rendkívül gazdag szatmári paraszti múltat.

A nagyari családi sírboltban örök álmát alvó Luby Margit emlékét a Luby Társaság konferenciák, megemlékezések által őrzi, az egyesület jövőbeni tervei között Luby Margit életét és munkásságát bemutató ismeretterjesztő film elkészítése, valamint kéziratos anyagainak további kötetekben történő megjelentetése szerepel.

 

 

 

 

További Kulturális örökségi értékeink