1

Beregi Múzeum, mint térségi muzeális intézmény

A Tomcsányi-kastély Vásárosnamény belterületén, a belvárosban, a Szabadság téren helyezkedik el. A gyönyörű, ám igen elhanyagolt állapotú Tomcsányi Kastély felújítására nyert el közel 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatást a ROP keretében Vásárosnamény Város Önkormányzata. A felújítására 2005-2007 között került sor. A felújítási program, a város önkormányzatának és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának partnerségi együttműködésével valósul meg, előbbi az építészeti felújítást hajtja végre, utóbbi pedig a múzeum berendezését és szakmai működtetését vállalta. A vásárosnaményi Beregi Múzeumot Csiszár Árpád alapította 1963-ban. A gyűjteménynek 1970-től, a város központjában lévő egyik legszebb épület, a Rákóczi út 13. szám alatt lévő Máthé kúria adott otthont. Az 1963-ben alapított Beregi Múzeum immár véglegesen új helyén, a város egyetlen bejegyzett s a felújítás után (2007. augusztus 31.) ismét pompázó barokk műemléki Tomcsányi-kastély épületében fogadja kiállításainak látogatóit. Köszönhetően az elődök és a múzeum jelenlegi munkatársainak, immár csaknem 40.000 db, nagy részben országosan is jegyzett néprajzi, régészeti és történeti tárgyat őriz, gondoz a térség kulturális örökségének hivatott gyűjteménye (népművészeti anyagának, elsősorban hímzéseinek, szőtteseinek, művészi vasöntvény gyűjteményének). A hírneves Tomcsányi-kastély 10 teremben csoportosítva, válogatott tárgy együttesekkel és eddig nem igen látott fotókkal, képző- és iparművészeti alkotásokkal és hangulatosan alakított közönségi terekkel szolgálja az érdeklődő látogatókat.

A Bereg kincsei címet viselő tárlat-fűzér, a beregi Tiszahát, valamint az oklevelekben először 1214-ben említett, később jelentős térségi központ szerepet is ellátó Vásárosnamény (Namény) táji-történeti és társadalmi viszonyait vázolja fel a bevezetőben. A tágas fogadó térből először abba a helyiségbe jutunk, amely a legendás múzeumalapító és református lelkész, Csiszár Árpád tiszteletes (1912 - 1989) izgalmas és a jövőnek is példát mutató életútját, annak érdekes és tanulságos eseményeit vetíti elénk. Ember- és népismerete, valamint a feléje áradó bizalom révén sikerült megalapozni a későbbi múzeum gazdag gyűjteményeit. A kiállító kastély melléképületeiben és a pincében, a múzeum gyűjteményeinek java és az azokat gondozó szakemberek kaptak szintén korszerű és magas színvonalú elhelyezést a régió operatív programjának kiemelkedő anyagi támogatásával. Műtárgy látványraktár - kerámia gyűjtemény.
A régi háztartásban sokféle cserépedényre volt szükség. Területünkön állandó, számottevő fazekasság csak a 17. századig volt. Így később az edényeket a vásárokon szerezték be. A nagy kerámia központok fazekasai elhozták áruikat a naményi vásárba, ahol több központ gyártmányai találkoztak. A kiállított anyaggal területünk változatos kerámia anyagának származását mutatjuk be. A látványraktár darabjait a kastély pincéjében tekinthetik meg a látogatók. A Beregi Múzeum a Néprajzi Múzeummal közösen 2004-ben gyűjteményének mintegy 4000 darabját digitálisan is földolgozta. Az épület felújítása magas színvonalú szakmai munkára utal, gondoltak a mozgássérültekre is, a park helyreállítása is szép munka.
 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A megye kismúzeumai között ez az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező. A gyűjtemény egyes részei országosan, sőt nemzetközileg is számon tartottak. Ezt köszönheti több ezer darabot számláló népművészet anyagának, elsősorban hímzéseinek, szőtteseinek, művészi vasöntvény gyűjteményének és a térség elemi népiskoláját reprezentáló tárgyegyüttesének. A Beregben élő őskori ember életét, a honfoglalás korának és a középkornak az emlékeit a régészeti kiállításán mutatja be. Mint területi jellegzetességeket mutat be beregi művészi és háztartási vasöntvényeket. Az öntvénygyűjtemény legtöbb darabja a Munkács környéki vasöntödékben készült. Élet a beregi-Tiszaháton című kiállításon megismerhetjük Bereg történeti-helytörténeti anyagát, az itt elő nép életének emlékeit, a Tiszahát népművészetét: a fa praktikus és művészi szintű megmunkálást, az abból készített gazdasági és háztartási eszközöket. Itt mutatjuk be a terület páratlan gazdag mintakincsét megőrző szőtteseket és vászonhímzéseket (az eredeti beregi keresztszemes hímzést), a vászon használati tárgyakat is, amelyek a születéstől a halálig kisérték végig az embert. A gabona és a kenyér című kiállításon, tárgyakon és fotókon vezetik végig a gabona útját a házi kenyérig. Külön épületben, az Eötvös-család 1720-ban épült kúriájában lehet megtekinteni a régi beregi iskolát bemutató kiállítást, benne a múlt iskolájának gyakorlati oktatását.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://www.beregi-muzeum.hu/

További Kulturális örökségi értékeink