1

Beregdaróci vászonvirág

A múlt, őseink élete és környezete mindig érdekelt bennünket, s úgy éreztük, hogy kötelességünk a tőlük kapott örökséget megőrizve, megbecsülve továbbadni.

Ez a különleges vászonvirág Beregdarócon nyílik. A virág elkészítéséhez a kendert és a kenderből szőtt vásznat használják. A virágon megtalálható a kenderfeldolgozás minden lépcsőjének terméke.

Évszázadokon keresztül a helyi lakosság maga készítette ruháit, használati tárgyait. Ennek a munkafolyamatnak fontos része volt a fonás és a szövés. A kendervászon, mint természetes anyagból készülnek a vászonvirágok. A kézzel készült vászonvirág kis mértékben tökéletlen vagy akár egy kissé aszimmetrikus formában jelennek meg többféle színben és formában. Ezek a szabálytalanságok azt mutatják, hogy az emberi kézzel készített a darab.

A Beregdaróci vászonvirág immár 15 éves múltra tekint vissza, melynek a megszületésében Dalanics Zoltán Beregdaróci parókus és közösségépítő aktív szerepet vállalt, mivel ajándéktárgyat keresett a település akkori rendezvényére, a Kenderes Napokra. Lelkes csapat elkészített, több ajándéktárgyat is, de a vászonvirág bizonyult a legjobb, legtökéletesebb ajándéknak. Így születet meg a Beregdaróci vászonvirág.

 

Egyedi jellemzőik:

  • Több évtizedes kézműves tapasztalat és munka folytatása és új formába öntése.
  • A kézműves hagyományok anyagok, technikák megismertetése.
  • Közösségépítő és közösség megtartó szerepe erős, mert mire vászonvirág lesz a vászonból az több ember, többórás munkája.
  • Természetes anyagok felhasználásából, készül.
  • Környezetbarát termék.

 

A terméket az Iparművészeti Lektorátus zsűrizte 2004-ben. Népművészeti alkotássá a natúr színben készült rózsa, liliom, valamint az ezekből készült csokrot nyilvánította.

További Kulturális örökségi értékeink