1

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményébe a könyvtár megalakulástól (1952) kezdve gyűjtötték a helytörténeti dokumentumokat, 1958-tól pedig már külön katalogizálták. A gyűjtemény elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, történelmi vármegyéire (Bereg, Szatmár, Ugocsa, Ung) és ezek településeire vonatkozó dokumentumokat őriz, de gyűjtőköre a megyében született, itt élt szép és szakírók munkásságára, továbbá a kiemelkedő, a nyilvánosság előtt ismert „helyi személyek"-kel kapcsolatos információkra is kiterjed. A megyeszékhelyre telepített szlovák nyelvű tirpákok, valamint a megyénkben élő cigányság kultúrájáról, életmódjáról szintén számos információt találunk a gyűjteményben, így joggal mondhatjuk, hogy a gyűjtemény a magyarországi nemzetiségekhez kapcsolódó érték is. A látogatók a legkülönfélébb dokumentumtípusokból (könyv, periodika, kézirat, térkép. képeslap, érmek, aprónyomtatvány, mikrofilm, videó, hanganyag stb.) válogathatnak. A több mint 11 ezer könyv között, melyek 77%-a szak-, 22%-a szépirodalom - az önállóan megjelent művek és a gyűjteményes kötetek egyaránt megtalálhatók. A Szabolcsi Gyűjteményben őrzik Móricz Zsigmond 150, Krúdy Gyula 200 első kiadású művét, amelyek a magyar irodalomtörténet kiemelkedő alkotásainak tekinthetők.

Az 1945 előtt kiadott helyi lapokat elsősorban mikrofilmen (353 tekercs) olvashatják az érdeklődők, de a történelmi Bereg és Szatmár vármegye néhány 1919-ben megszűnt vegyes tartalmú lapja (Bereg, Szatmár és Vidéke) is kutatható ebben a formában. Látvány és kutathatóság szempontjából ezeket is felülmúlják a digitalizált, interneten, a Hungaricana portálon is elérhető hírlapok, pl. a Nyír utóbb Tiszavidék (1867-től 1872-ig), a Nyírvidék (1880- től 1944-ig), valamint a Kelet-Magyarország (1945-2017), amelyek elolvasásával elénk tárulhat megyénk elmúlt 150 évének történelme.
A széles kulturális kínálat és a modernizáció bizonyítéka a könyvtár honlapjáról elérhető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Digitális Helyismereti Gyűjtemény, ahol nem csak a korábban említett dokumentumok (könyv, periodika, kézirat, térkép. képeslap, érmek, aprónyomtatvány) digitális változatait találják meg az érdeklődők, hanem kedvük szerint kereshetnek a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának archívumában (a teljes hanganyagban 1952-től 2007-ig), továbbá a Nyíregyházi Városi Televízió teljes video anyagában (1985-től 2005-ig) is.
Az elhivatott munka eredményeként a gyűjtemény tartalma folyamatosan bővül. További gazdagításához bárki hozzájárulhat, ha felajánlja a birtokában levő, szabadon közzétehető helytörténeti jelentőséggel bíró dokumentumokat.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye megérdemelten része a Nyíregyházi Települési Értéktárnak, hiszen jelentős kulturális értéket képvisel. A gyűjtemény széles kínálatának megismerése ugyanakkor növelheti nem csak a Nyíregyházához, hanem a megyénkhez való érzelmi kötődést, a lokális identitástudatot, többek között ezért javaslom a nemzeti érték felvételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Értéktárba. Javaslatomat a következő gondolatokra alapozom:

xxxxxxxxxxx
Megyénk szülöttjei,- Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula írói munkásságának ismerete a magyar társadalom alapműveltségének részét képezi, a gyűjteményben őrzött első kiadású műveik pedig a magyar irodalomtörténet számára pótolhatatlan értéket jelentenek.
Művelődéstörténeti és oktatástörténeti szempontból felbecsülhetetlen értéket képeznek a gyűjteményben található iskolai értesítők, melyek által betekintést nyerhetünk egy-egy korszak oktatási rendszerének működesébe. Legkorábbi a Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Algimnázium 1864-65. évi értesítője.
A gyűjteményben számos olyan tartalommal találkozhatunk, amelyek használata hozzájárulhat a megyénkben zajló oktató-nevelő munka hatékonyságának növeléséhez és ily módon a megyei oktatás színvonalának emeléséhez pl. térképek, történelmi témájú fényképek, szakirodalmak, szakdolgozatok, digitális segédanyagok stb.
A helyismereti részleg a megyében élő nemzetiségek,- elsősorban a szlovákság és cigányság számára is rejt értéket, hiszen számtalan dokumentum található az életmódjukról, kultúrájukról, amelyek megismerésével a megye lakossága is nyitottabbá, elfogadóbbá válhat irántuk.
A megyéhez való kötödést, a lokális identitástudatot erősíthetik azok gyűjteményben található hírlapok, aprónyomtatványok és egyéb írott produktumok is, amelyek a megye lakosságának hétköznapi életébe engednek betekintést. Legtöbbjük már digitális formában is elérhető, így az olvasó akár otthonából élheti át, vagy élheti meg újból a megye elmúlt 150 évének legfontosabb eseményeit (pl. világháborús évek, 1956-os forradalom és szabadságharc stb.). Az olvasónak lehetősége van a nyilvánosság előtt ismert „helyi személyek"-kel kapcsolatos információkat is nyomon követni, akik akár példaképekként is szolgálhatnak a mai ember számára.
A helyismereti gyűjtemény megyei értéktárba történő felvételével ez a kulturális örökség népszerűbbé válhatna mind a megyei, mind az országos lakosság körében. Ez végső soron Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális turizmusának fellendülését is eredményezhetné.

További Kulturális örökségi értékeink