1

Kakuk Imre jándi „parasztács” munkássága

Kakuk Imre jándi ,,paraszt ács” munkássága különleges jelentőségű Jánd község múltjának, történetének megismerésében. Életműve a népi építészet emlékeit kutató tudósok figyelmének is központi témája lett a beregi térség fatornyainak bemutatásával kapcsolatban végzett munkájuk során.

Kakuk Imre Jándon (más adatok szerint Matolcson) született 1756-ban. Munkásságához több nagyszerű torony fűződik. Első nagy munkája, a lónyay fatorony, 25 éves korában készült, melynek szemöldökfájára saját nevét is felírta.  1782-ben Vitkán, majd 1791-ben Matolcson épített (ezek a tornyok azonban mára már elpusztultak. Ezt követően kezdett a jándi torony megépítéséhez, mely közel háromnegyed éven át tartott. (A tornyot 1890-es évek végén bontották el.) 1796 körül bízták rá a fő művének tulajdonított csetfalvi fatorony megépítését. 1808-ban bekövetkezett haláláig további 2 toronysisak építése köthető a nevéhez, a fehérgyarmati és nábrádi fatornyok.

 

Tehetségével, mesterségbeli tudásával, szorgalmával a ma élő és utánunk következő nemzedékek számára is példát mutat ma is látható alkotásain keresztül. A jándi lakosság körében ma is élnek rokoni szálakat feltételező leszármazottai. Jánd község 2004-ben Schmidt Sándor fafaragó népi iparművész által készített Emléktábla avatásával tisztelgett Kakuk Imre munkássága előtt.

További Kulturális örökségi értékeink